Condicions Generals de Contractació

Compliment de l’obligació d’informació general de l’ Art. 10 de la Llei espanyola 34/2002 del 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. El titular de la Web amb URL www.hostalcollsacabra.com és JCNATURE SCP (NIF. J42940650), societat de nacionalitat espanyola amb domicili professional a: Passeig les Gorgues, 8 – 08511. l’Esquirol (Barcelona), i correu electrònic de contacte info@hostalcollsacabra.com.

Les presents condicions regulen i son aplicables a totes les vendes fetes des de la Web www.hostalcollsacabra.com.

La realització de qualsevol comanda suposa l’acceptació de les condicions generals següents:

1.- Acceptació i disponibilitat de les Condicions Generals de Contractació

Mitjançant l’acceptació del present contracte, vostè declara:

  1. a) Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.
  2. b) Que ha llegit i accepta les presents condicions generals.

Aquestes condicions generals (des d’ara, “les Condicions Generals”), regulen la relació jurídica que emana dels processos de contractació fets entre els usuaris-clients (Des d’ara, “Els Clients”) de la pàgina Web de comerç electrònic ubicada a la URL  www.hostalcollsacabra.com propietat de JCNATURE SCP. Els clients accepten les Condicions Generals des de l’instant que facin servir, contractin o adquireixin qualsevol producte. Aquest document pot estar imprès i emmagatzemat pels Clients. JCNATURE SCP posa a disposició d’aquests, l’adreça de email info@hostalcollsacabra.com perquè puguin plantejar qualsevol dubte sobre les Condicions Generals.

2.- Normes Aplicables

Les presents Condicions Generals, estan subjectes a allò disposat a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, per el que es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

3.- Modificació de les Condicions Generals

JCNATURE SCP podrà modificar les Condicions Generals notificant-ho als Clients amb la suficient antelació, amb la finalitat de millorar els serveis i productes oferts a través de www.hostalcollsacabra.com. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la pàgina Web de www.hostalcollsacabra.com, s’entendrà per complert aquest deure de notificació.

En tot cas, abans de fer servir els serveis o contractar productes, es podran consultar les Condicions Generals.

4.- Descripció dels serveis

  1. La utilització dels serveis de reserva suposarà l’acceptació plena i la validesa, de tots i cadascuns dels termes o condicions generals.
  1. Procediment de contractació:Paga i senyalfins a 30% del total reservat per habitació amb targeta de crèdit visa/mastercard o per transferència a:

Banc CAIXABANK, HOSTAL RESTAURANT COLLSACABRA – JCNATURE SCP 

IBAN: ES55 2100 3726 9622 0010 7404 / BIC: CAIXESBBXXX

Totes les reserves On-line han d’estar garantides mitjançant targeta de crèdit.

En cas d’haver pres l’opció de pagar el dipòsit amb una targeta bancària (VISA / MASTERCARD), li descomptarem el dipòsit de la seva targeta.

  1. Garantia: La reserva queda confirmada i garantida en efectuar el pagament del dipòsit.
  1. Cancel·lació: En cas d’anul·lació, fins a 24 hores abans de l’arribada no comportarà despeses.

La cancel·lació efectuada per la persona usuària dintre de les 24 hores anteriors a la data d’arribada, comportarà la pèrdua de la bestreta.

La NO presentació a l’hotel per la data de la reserva, comportarà la pèrdua del dipòsit.

Quan la persona usuària d’un establiment d’allotjament abandoni la unitat reservada abans de la data fins a la qual tenia reservada, la persona titular de l’establiment pot demanar fins a l’equivalent al 100% del preu total dels serveis que restin per utilitzar.

  1. Preus per habitació i nit: Els preus només són vàlids per escrit i durant el termini que s’hi indiqui. Quan hi hagi raons justificables, JCNATURE SCP es reserva el dret de modificar aquestes tarifes sense previ avís. Els preus relatius a la reserva se li indicaran durant el procés de reserva. Els preus són amb IVA inclòs.

5.- Seguretat

Per oferir la màxima seguretat en les transaccions disposem del segell de confiança de Thawte, proveïdor líder de certificats SSL, capaç d’oferir una encriptació SSL més forta i una autenticació completa. Això garanteix que la informació es mantingui en privat entre el teu navegador i el servidor web que processa les pàgines de www.hostalcollsacabra.com.

D’aquesta manera, tant les dades personals com els referents al pagament queden totalment protegits.

El Segell Thawte de confiança i seguretat permet als visitants comprovar a primera vista que la web és de confiança i que la pàgina està validada i permet fer transaccions segures.

6.- Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per JCNATURE SCP estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i son titularitat exclusiva de JCNATURE SCP. Mitjançant l’adquisició d’un servei, JCNATURE SCP no confereix al adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se JCNATURE SCP,  tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de JCNATURE SCP. El client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s’estén, a mes a mes del contingut inclòs a JCNATURE SCP, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per la seva programació.

7.- Privacitat i Protecció de Dades Personals

JCNATURE SCP és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Interessat i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: per gestionar la reserva.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Comunicacions comercials: D’acord amb el que estableix la normativa vigent, JCNATURE SCP sol·licita el consentiment exprés per enviar-li comunicacions comercials i promocionals sobre les novetats dels nostres productes i/o serveis, per correu electrònic o altres mitjans equivalents. Podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant la seva sol·licitud al correu electrònic info@hostalcollsacabra.com.

Drets que assisteixen a l’Interessat:

– Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

– Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.

– Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

JCNATURE SCP. Passeig les Gorgues, 8 – 08511 L’Esquirol (BARCELONA).

Email: info@hostalcollsacabra.com

COLLSACABRA, S.L. garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, JCNATURE SCP. garanteix la confidencialitat de les Dades Personals, encara que revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui al seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Els usuaris de www.hostalcollsacabra.com garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir degudament actualitzats.

Els serveis de JCNATURE SCP. no estan destinats a menors i JCNATURE SCP no demana ni recull informació relativa a persones menors d’edat.

D’altra banda, JCNATURE SCP podrà recollir informació a través de dispositius com cookies o fitxers log sobre la navegació dels seus usuaris per www.hostalcollsacabra.com. Aquests dispositius s’associen exclusivament a un únic usuari i el seu propi ordinador personal. En aquest cas, JCNATURE SCP només utilitzarà aquestes dades en conjunt amb la finalitat última de millorar els seus serveis. És possible que JCNATURE SCP comparteixi aquesta informació amb les seves empreses clients, però de la mateixa manera i en tot cas amb caràcter global i estadístic únicament.

El document electrònic en què es formalitza la reserva s’arxiva electrònicament durant el termini legalment establert. Els clients podran accedir a les dades exercitant els seus drets d’accés corresponents en la forma descrita anteriorment.

Les operacions de consulta de dades de compte d’usuari i de petició de serveis o productes a través del web. JCNATURE SCP es realitzen mitjançant un servidor segur. El programari d’aquest servidor codifica la informació que l’usuari introdueix abans de transmetre-la a JCNATURE SCP  Així mateix, JCNATURE SCP disposa d’estrictes procediments de seguretat relatius a l’emmagatzematge i revelació de dades a fi d’evitar tot accés no autoritzat a aquests, d’acord amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR).

8.- Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin de fer-se per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, hauran de fer-se per escrit i s’entendrà que han estat degudament fetes quan hagin estat lliurades en mà o be remeses per correu ordinari al domicili de l’altre part o al correu electrònic d’aquesta, o be a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altre.

9.- INFORMACIÓ I EXCLUSIONS

JCNATURE SCP fa els màxims esforços per assegurar-se de que la informació que apareix a aquesta pàgina Web és correcte i es troba actualitzada. JCNATURE SCP no es responsabilitza de les errades o omissions que puguin existir a la pàgina. JCNATURE SCP no pot controlar la manera de fer servir de l’usuari a la informació, i per tant no serà responsable de cap tipus de danys o prejudicis, ja siguin directes o indirectes, que puguin derivar de o no tenir connexió amb la manera de fer de la informació.

En cap cas resultaran afectats els drets que com a consumidor puguin correspondre legalment al client de JCNATURE SCP.

JCNATURE SCP. no pot revisar ni ha revisat totes les pàgines web enllaçades a aquesta, per tal que no és responsable dels seus continguts. Els riscos derivats de la consulta de tals pàgines web enllaçades a aquesta correspon exclusivament als usuaris, que hauran de regir-se pels terminis i condicions d’ús de les pàgines web consultades.

10.- Marques

Les marques i logotips que apareguin a aquesta pàgina web son marques de JCNATURE SCP  i no poden fer-se servir en cap tipus d’anunci o altres materials publicitaris, relatius a la distribució de qualsevol informació o contingut tret d’aquesta pàgina web sense el previ consentiment per escrit del propietari de la marca.

11.- Nul·litat i ineficàcia de les Clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa a aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultes afectada, per no posada.

12.- Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents condicions generals de venda, així com els contractes signats, es regeixen per la legislació aplicable. Qualsevol litigi relatiu a la interpretació o l’execució de les condicions generals de venda i tot contracte signat amb un Client seran l’exclusiva competència dels Tribunals de Barcelona.

13.-  ELS FULLS OFICIALS DE QUEIXA/RECLAMACIÓ/DENUNCIA

 L’article 211-14 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, que s’emmarca dins els requisits aplicables a qualsevol tipus de relació de consum, a qualsevol relació establerta entre, d’una banda, empresaris, intermediaris o l’Administració com a prestadora de béns i serveis i, d’altra banda, les persones consumidores, estableix que tots els empresaris o empresàries han de disposar de fulls de reclamació o denúncia, de conformitat amb la regulació reglamentària corresponent.

Per a més informació de com procedir a una queixa, reclamació o denúncia, l’Usuari es pot dirigir a:

 

http://consum.gencat.cat/temes_de_consum/reclamacions/index.html