AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

El lloc web www.hostalcollsacabra.com (la “Web”) és titularitat de JCNATURE S.C.P. qui posa a disposició dels usuaris de la Web el present document per tal de donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (“LSSICE”), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a la Web tindrà la consideració d’usuari (“Usuari” o “Usuaris”), comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions establertes en les presents condicions d’ús (les “Condicions d’Ús”), així com de qualsevol altra disposició legal que reguli o fora d’aplicació a qualsevol accés, ús, funcionalitat, servei o altres mitjans necessaris per a l’ús de la Web o inclosos en la mateixa, així com de la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

JCNATURE S.C.P. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació o contingut que pogués aparèixer a la Web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: www.hostalcollsacabra.com
Nom comercial: Hostal Collsacabra
Denominació social: JCNATURE S.C.P.
NIF: J42940650
Domicili social: Passeig les Gorgues, 8 – 08511 L’Esquirol (Barcelona)
Telèfon: + 34 93 856 80 33
e-mail: info@hostalcollsacabra.com

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La Web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, la informació, dades, vídeos, continguts multimèdia, veus, imatges, fotografies, dissenys, signes distintius, logotips, text i/o gràfics, així com qualsevol altre contingut de la Web, són propietat exclusiva de JCNATURE S.C.P. o, si s’escau, JCNATURE S.C.P. disposa d’una llicència o autorització expressa per part dels titulars d’aquests elements. Tots els continguts de la Web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

JCNATURE S.C.P. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició a la Web l’existència de drets o cap responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part de JCNATURE S.C.P.

JCNATURE S.C.P. atorga una llicència no exclusiva, no sub-llicenciable ni transferible als Usuaris perquè utilitzin la Web i els materials, informacions i continguts que s’hi allotgen, que estan subjectes a la resta de termes inclosos en les presents Condicions d’Ús, així com a qualssevol altres termes que resultessin d’aplicació i a la normativa aplicable.

Els Usuaris reconeixen i accepten que la utilització de la Web no suposa la transmissió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial, com ara drets d’autor, marques, dissenys o altres drets sobre la Web; així com tampoc constitueix cap autorització per a la creació de desenvolupaments derivats de la Web, excepte per la llicència d’ús limitada que es concedeix als Usuaris per al seu ús de la Web en els termes previstos en el paràgraf anterior.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’ autorització escrita prèvia per part de JCNATURE S.C.P. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a JCNATURE S.C.P. que apareguin a la Web pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos.

JCNATURE S.C.P. autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del Web, i en tot cas redirigir al Web principal de www.hostalcollsacabra.com.

3. ÚS INCORRECTE

Els Usuaris es comprometen a no fer un mal ús de la Web, així com a no utilitzar-la ni distribuir informació a través de la mateixa per:

Activitats contràries a la legislació aplicable, a les presents Condicions d’ Ús, a la moral, els bons costums o a l’ ordre públic establert, o amb fins il·lícits, prohibits o lesius dels drets i interessos de JCNATURE S.C.P. o de tercers. En particular, els drets d’ autor, els noms o les marques registrades, així com els drets de privacitat.

Utilitzar la Web o una part d’ella en altres llocs web privats o comercials, així com fer un ús comercial de la Web o qualsevol dels seus materials.

Alterar, copiar, modificar, descompilar, desensamblar, realitzar enginyeria inversa, atorgar llicències, arrendar, vendre o imitar la Web o els seus continguts.

Transmetre un virus o un altre component danyós que perjudiqui, limiti o danyi la Web o qualsevol xarxa connectada o que interfereixi amb l’ús i gaudi de la web per altres Usuaris.

Divulgar, extreure, reutilitzar, reenviar o utilitzar de qualsevol forma, totalment o parcialment, en qualsevol mitjà o suport, qualsevol de les dades o elements de la Web pertanyents a JCNATURE S.C.P. sense el seu consentiment previ i exprés per escrit.

JCNATURE S.C.P. es reserva el dret a bloquejar l’accés a certs serveis de la Web a qualsevol dels Usuaris que infringeixi les presents Condicions d’Ús, els drets de tercers o la legislació aplicable i, en particular, els compromisos estipulats en la present clàusula. JCNATURE S.C.P. conservarà tots els altres drets addicionals que poguessin correspondre-li davant els Usuaris, en especial els referents a l’ inici de procediments penals o civils.

4. NOTIFICACIÓ DE POSSIBLES INFRACCIONS

JCNATURE S.C.P. respecta els drets de tercers i la legislació aplicable.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts de la Web, pot fer-ho a través del correu electrònic info@hostalcollsacabra.com.

5. POLÍTICA DE MODIFICACIONS O TANCAMENT DE LA WEB

JCNATURE S.C.P. es reserva el dret de modificar o actualitzar les presents Condicions d’Ús en qualsevol moment, així com qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la Web.

Així mateix, JCNATURE S.C.P. es reserva el dret a suspendre o tancar la Web en qualsevol moment i sense previ avís per qualssevol circumstàncies.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIA

JCNATURE S.C.P. farà tot el raonable per procurar el correcte funcionament de la Web. No obstant això, JCNATURE S.C.P. no pot assegurar l’absència d’interrupcions del servei amb la finalitat de realitzar tasques de reparació o manteniment de la Web, o de falta de cobertura o fallades en els equips, o de les xarxes necessàries per a la transmissió de dades, que són alienes al seu control. MOND prendrà les mesures adequades per reduir aquestes interrupcions.

7. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

JCNATURE S.C.P. s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu Web que hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquesta.

JCNATURE S.C.P. no garanteix que els Usuaris utilitzin la Web de conformitat amb la llei, les presents Condicions d’Ús, la moral, els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent. En conseqüència, JCNATURE S.C.P. no es fa responsable per la utilització que els Usuaris realitzin del contingut de la Web que pugui suposar qualsevol tipus de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualssevol altres drets de tercers.

Els Usuaris seran plenament responsables d’aquelles dades o continguts que transmetin o comuniquin a JCNATURE S.C.P. a través del Web.

L’accés i ús del Web pot implicar consum de dades. JCNATURE S.C.P. no es fa responsable dels costos derivats de la comunicació i enviament de dades o de la connexió a Internet en els quals incorrin els Usuaris.

L’Usuari, per mitjà de les diferents àrees que formen part de la Web, pot visitar, obtenir informació, utilitzar una sèrie d’aplicacions, dirigir sol·licituds o comunicacions.

8. PROTECCIÓ DE DADES

JCNATURE S.C.P. protegirà les dades personals dels Usuaris i les tractarà de conformitat amb la normativa de protecció de dades aplicables. Els Usuaris poden trobar més informació sobre aquest tema en la Política de Privacitat disponible a la mateixa Web.

9. POLÍTICA DE COOKIES

Aquesta Web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida dels mateixos.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la Web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc., sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari.

Aquesta Web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Per favor, consulteu les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

10. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Des d’aquesta Web és possible que es rediriga a continguts de tercers llocs web. Atès que JCNATURE S.C.P. no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

JCNATURE S.C.P. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web de JCNATURE S.C.P. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si s’escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ ordre públic. En cas que l’Usuari consideri que existeix a la Web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador de la Web.

11. ADRECES IP

Els servidors de la Web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’Usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’ activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades per tal d’ obtenir mesuraments únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’ impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ ordre de visites, el punt d’ accés, etc.

12. INDEPENDÈNCIA I INTEGRACIÓ DE LES CLÀUSULES

La il·licitud, invalidesa o ineficàcia de qualsevol de les clàusules de les presents Condicions d’Ús no afectarà l’eficàcia de la resta, sempre que els drets i obligacions de JCNATURE S.C.P. o dels Usuaris derivats d’aquestes Condicions d’Ús no es veiessin afectats de forma essencial. S’ entén per essencial qualsevol situació que lesioni greument els interessos de qualsevol dels dos, o que recaigui sobre l’ objecte mateix de les presents Condicions d’ Ús. Aquestes clàusules hauran de reemplaçar-se o integrar-se amb altres que, essent conformes a la llei, responguin a la finalitat de les substituïdes.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb la Web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’ aplicació la legislació espanyola, essent competents per a la resolució els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, llevat que la normativa legal aplicable estableixi una jurisdicció diferent.